Hva sier katten? Nå skal det forskes på kattespråket


Vet du hva katten forteller deg?

Denne sommeren vil svenske forskere starte et forskningsprosjekt for å finne ut av nettopp det.

En rekke kattefamilier i Sverige vil bli utstyrt med kamera og mikrofon slik at forskerne kan følge kommunikasjonen mellom kattene og deres menneskevenner over lengre tid.

Opptakene vil bli grundig analysert for å avdekke mønstre relatert til ulike situasjoner. Forskningen vil pågå i fem år og har fått navnet Meowsic, som du kan lese mer om på deres nettside HER.
Forskerne vil undersøke hvordan kattene varierer språket sitt, men også hvordan katter oppfatter menneskelig tale. Skiller de for eksempel mellom voksne og barn, eller mellom familiemedlemmer og fremmede? Og hva slags toneleie foretrekker en katt fra et menneske?

Katter har ulik personlighet og de har mange måter å uttrykke seg på – både gjennom ulike mjauelyder og kroppsspråk. Gjennom dette forskningsprosjektet håper man å kunne skape bedre forståelse for katter.Lik oss på Facebook